• Altijd de laatste mode- & lifestyletrends Altijd de laatste mode- & lifestyletrends
  • Topkwaliteit voor de beste prijs Topkwaliteit voor de beste prijs
  • Gratis verzending & retour** Gratis verzending & retour** Vanaf € 50,00 bestelwaarde
  • NLFR
  • BE

INFORMATIE BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT & MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. INFORMATIE BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Lesara AG, Schicklerstraße 5-7, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: +32 (0) 3 808 47 90, E-Mail: [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die komen van uw keuze voor een andere manier van leveren – die niet de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering is), verminderd met de retourkosten (indien van toepassing), binnen 14 dagen na de dag waarop bij ons de mededeling over het herroepen ingegaan is terug over te maken. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalwijze die u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk iets anders is afgesproken met u; in geen enkel geval worden er voor u voor deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, tot wij alle waren teruggekregen hebben of tot u bewijs van terugzending van de waren heeft geleverd, afhankelijk van welke eerder plaatsvindt.

U dient de waren direct en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons over de herroeping heeft geïnformeerd, aan ons terug te sturen. De termijn geldt als in acht genomen als u de waren voor afloop van de termijn verzendt.

U draagt de rechtstreekse kosten voor de terugzending als de geleverde waren met het bestelde overeenkomen en als de prijs van de terug te zenden waren niet hoger is dan 50 euro, of als u bij een hogere prijs van het artikel ten tijde van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling gedaan heeft. In andere gevallen nemen wij de kosten voor het terugzenden van de waren over.

U bent alleen voor een eventuele waardevermindering verantwoordelijk als deze waardevermindering, na toetsing van de conditie, eigenschappen en functioneringswijze van de waren door niet noodzakelijke omgang, op u terug te voeren is.U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.
2.Indien mogelijk zijn goederen gefrankeerd te retourneren
3. Houd er rekening mee dat de voorgaande leden 1 en 2 van deze algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Lesara Klantenservice
Telefoon: +32 (0) 38084790
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.lesara.be/

Goede service is belangrijk voor ons, daarom staan we van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur - 18:00 uur uur per telefoon tot uw beschikking. Via e-mail staan we dag en nacht voor u klaar.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan
Lesara AG
Schicklerstraße 5-7
10179 Berlin
Deutschland

E-Mail: [email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
* De doorgestreepte prijs is de aanbevolen verkoopprijs.
** Vanaf € 50,00 bestelwaarde
1 Verkoopprijs van style-discount.com/de.