• Altijd de laatste mode- & lifestyletrends Altijd de laatste mode- & lifestyletrends
 • Topkwaliteit voor de beste prijs Topkwaliteit voor de beste prijs
 • Gratis verzending & retour** Gratis verzending & retour** Vanaf € 50,00 bestelwaarde

Algemene Voorwaarden - Lesara België

Inhoudsopgave

 1. Geldigheid
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Het aanbod
 4. Sluiting Overeenkomst
 5. Herroepings- en Retourrecht
 6. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 7. Leverings- en verzendvoorwaarden
 8. Aansprakelijkheid voor gebreken
 9. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

Lees de onderhavige algemene voorwaarden (AV) door voordat u deze website gebruikt of een bestelling plaatst. Wanneer u een bestelling plaatst op deze website, bevestigt u dat u volledig en onvoorwaardelijk met deze AV akkoord gaat. Deze AV zijn van toepassing op het gebruik door uzelf van deze website en op onze relatie, en ze beschermen uw rechten en plichten als consument, evenals onze rechten en plichten als onderneming. Wij behouden ons het recht voor om de onderhavige AV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Daarom adviseren wij u om deze bij elk bezoek aan deze website te raadplegen. Wanneer u een bestelling op deze website plaatst, garandeert u:

 • - dat u minstens 18 jaar oud bent en dat u wettelijk gemachtigd bent een overeenkomst af te sluiten;
 • - dat de aankoop van producten op de website geen verband houdt met uw beroepsactiviteit en uitsluitend voor privégebruik is bedoeld;

Als u vragen heeft over de AV, kunt u gerust contact met ons opnemen via e-mail: [email protected]

De producten worden te koop aangeboden in België.

U kunt alleen de producten die op voorraad zijn bestellen. De aanbiedingen zijn slechts voor een bepaalde tijd geldig. U dient dus te letten op de geldigheidsduur van deze aanbiedingen.

De bestelling kan in het Frans of in het Nederlands worden gedaan.

Voor deze website heeft Lesara het Kwaliteitslabel van BeCommerce voor e-commerce websites gekregen. Na controle heeft de vereniging BeCommerce de website gecertificeerd als een site die voldoet aan de gedragscode van BeCommerce, die u online kunt raadplegen op de BeCommerce website (https://www.becommerce.be/). Door de code te onderschrijven en na te leven, kan er een vertrouwensrelatie tussen Lesara en de consument ontstaan.

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Lesara AG (hierna "de verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "de klant") met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3 Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u door wijzigingen online te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig nagaan van de informatie die online geplaatst wordt om tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte te zijn. Uw voortgezet gebruik van de site nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, impliceert dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

2)Identiteit van de ondernemer

Lesara AG;
Schicklerstraße 5-7, 10179 Berlin, Germany;
Telefoonnummer: 020 - 80 87 448 (elke werkdag van 10.00 uur tot 18.00 uur)
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: HRB 153148B
Btw-identificatienummer: DE815459423

3) Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Lesara AG verkoopt op www.lesara.be artikelen in de categorieën kleding, wonen, lifestyle en tech. Ieder product dat wordt aangeboden in de online shop is voorzien van een foto en een beschrijving van de kenmerken.

4) Sluiting overeenkomst

4.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.

4.2 De klant kan via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier het aanbod doen. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken van de knop ter afronding van de bestelling een bindend aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden.

4.3 De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 7 dagen aannemen, als hij de klant een schriftelijke opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) stuurt, waarbij het toegang hebben tot de opdrachtbevestiging van de klant doorslaggevend is, of als hij de klant de bestelde artikelen levert, waarbij het toegang hebben tot de artikelen van de klant doorslaggevend is, of als hij de klant na afgifte van deze bestelling om betaling verzoekt.

De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij instructies hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.

Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Neemt de verkoper de bestelling van de klant niet aan binnen de genoemde termijn, dan geldt dit als afwijzing van de bestelling, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn wilsverklaring.

4.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod.

4.5 Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. Daarnaast wordt de contractinhoud op de website van de verkoper gearchiveerd en kan door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden geopend indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de online-shop van de verkoper heeft aangemaakt.

4.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

4.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is zowel een Nederlandstalige als Belgische versie beschikbaar.

4.8 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans per e-mail en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten kunnen worden ontvangen. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

5) Herroepings- en Retourrecht

5.1 De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Verlenging van het retourrecht tijdens de kerstperiode 2018: alle artikelen besteld tussen 01-12-2018 en 31-12-2018 (beide data inbegrepen) kunnen worden geretourneerd tot en met 31-01-2019. De overige voorwaarden blijven van kracht.

Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

5.2 Onafhankelijk van het recht op herroeping biedt de verkoper vrijwillig 30 dagen retourrecht aan. Meer informatie over het retourrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor retouren van de verkoper.

Adres voor retouren:
Lesara AG P/A Antwerpen X
Noorderlaan 395
2099 Antwerpen X

5.3 Uitsluiting herroepingsrecht - Artikel 53 WER ev, uitzonderingen op het herroepingsrecht, is niet van toepassing wanneer u goederen aankoopt bij Lesara AG.

6) Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.

6.2 In geval van leveringen naar landen buiten de Europese Unie komen in bepaalde gevallen extra kosten bij die niet voor rekening van de verkoper zijn en die door de klant zijn te betalen. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals bepaalde vergoedingen voor overschrijving en valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).

6.3 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven op de website van de verkoper.

6.4 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling als wijze van betaling, dient het bedrag onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst te worden voldaan.

6.5 In geval van keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Voorwaarde om voor deze betalingsmethode te kiezen is onder meer dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

6.6 Bij keuze voor de betalingsmethodes Bancontact / Maestro wordt de transactie door de klant uitgevoerd met behulp van een kaartlezer of Digipass. Uw persoonlijke kaartlezer of Digipass genereert een unieke code voor de transactie die u maakt om zo uw identiteit te controleren, toestemming te verlenen voor de betaling en helpt u te beschermen tegen fraude. Zodra de transactie is bevestigd wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

7) Leverings- en verzendvoorwaarden

7.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van goederen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering. Bij keuze voor de betalingsmethode PayPal is echter het adres bepalend dat de klant tijdens de betaling bij PayPal aangeeft.

7.2 Bij goederen die door een expediteur worden geleverd, worden de goederen geleverd tot aan de openbare weg die zich het dichtst bij het leveradres bevindt, voor zover uit de verzendinformatie van de online-shop van de verkoper niet iets anders blijkt en voor zover niet iets anders is overeengekomen.

7.3 Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

7.4 De maximale levertermijn is 30 dagen en gaat in vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst.

8) Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in het bijzonder gelden er volgende bepalingen.

8.1 Voor klanten niet in het kader van een bedrijf of beroepsuitoefening (consumenten)

De consument moet het gebrek aan de gekochte zaak binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper. De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

8.2 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper in verband met gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van de gekochte zaak (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen; wanneer de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of; indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

9) Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

9.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de woonplaats van de klant.

9.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

10.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

* De doorgestreepte prijs is de aanbevolen verkoopprijs.
** Vanaf € 50,00 bestelwaarde
1 Verkoopprijs van style-discount.com/de.